DOKUMENTHANTERING

Vare sig det gäller en enkel skrivare för en arbetsbod eller en multifunktionell skrivare för flera tusentals utskrifter i månaden har vi en anpassad lösning för er. Förutom skrivare erbjuder vi säker och modern dokumenthantering via doCuro.

 

Hos Future IT Partner förstår vi vikten av att hantera dina dokument på ett effektivt och organiserat sätt. Med vårt fokus på modern teknik och smarta lösningar, strävar vi efter att erbjuda dig en dokumenthanteringsprocess som inte bara sparar tid och resurser, utan också förbättrar arbetsflödet och bidrar till din verksamhets framgång.

Print som tjänst

Med marknadsledande märken kan vi leverera kvalitativa och pålitliga lösningar för utskrifter och skanningslösningar. Med smarta upplägg får ni ett kostnadseffektivt, transparent avtal inkluderat serviceavtal och förbrukning.

doCuro

doCuro är ett molnbaserat system för dokumenthantering, ett digitalt arkiv, där du och dina kollegor direkt skannar in pappersdokument eller laddar upp digitala filer för lätt åtkomst, OCR & OBR-tolkning, sökning och bearbetning. Fullt GDPR stöd och funktioner för avtalshantering och e-signering för de nordiska länderna via Bank ID.

Säkra utskrifter

Med tjänster för ”Follow me print” säkerställer vi att rätt användare får rätt utskrifter, med funktioner för spårbarhet, utskriftsströmmar, användartrafik och betalningslösningar.

NYFIKNA PÅ VÅRA LÖSNINGAR INOM DOKUMENTHANTERING ELLER ETT ANNAT OMRÅDE?

Tveka inte att kontakta oss! Ni når våra säljare lättast på salj@futureitpartner.se

Print som tjänst

Med marknadsledande märken kan vi leverera kvalitativa och pålitliga lösningar för utskrifter och skanningslösningar. Med smarta upplägg får ni ett kostnadseffektivt, transparent avtal inkluderat serviceavtal och förbrukning.

doCuro

doCuro är ett molnbaserat system för dokumenthantering, ett digitalt arkiv, där du och dina kollegor direkt skannar in pappersdokument eller laddar upp digitala filer för lätt åtkomst, OCR & OBR-tolkning, sökning och bearbetning. Fullt GDPR stöd och funktioner för avtalshantering och e-signering för de nordiska länderna via Bank ID.

Säkra utskrifter

Med tjänster för ”Follow me print” säkerställer vi att rätt användare får rätt utskrifter, med funktioner för spårbarhet, utskriftsströmmar, användartrafik och betalningslösningar.

NYFIKNA PÅ VÅRA LÖSNINGAR INOM DOKUMENTHANTERING ELLER ETT ANNAT OMRÅDE?

Tveka inte att kontakta oss! Ni når våra säljare lättast på salj@futureitpartner.se

Print som tjänst

Med marknadsledande märken kan vi leverera kvalitativa och pålitliga lösningar för utskrifter och skanningslösningar. Med smarta upplägg får ni ett kostnadseffektivt, transparent avtal inkluderat serviceavtal och förbrukning.

doCuro

doCuro är ett molnbaserat system för dokumenthantering, ett digitalt arkiv, där du och dina kollegor direkt skannar in pappersdokument eller laddar upp digitala filer för lätt åtkomst, OCR & OBR-tolkning, sökning och bearbetning. Fullt GDPR stöd och funktioner för avtalshantering och e-signering för de nordiska länderna via Bank ID.

Säkra utskrifter

Med tjänster för ”Follow me print” säkerställer vi att rätt användare får rätt utskrifter, med funktioner för spårbarhet, utskriftsströmmar, användartrafik och betalningslösningar.

NYFIKNA PÅ VÅRA LÖSNINGAR INOM DOKUMENTHANTERING ELLER ETT ANNAT OMRÅDE?

Tveka inte att kontakta oss! Ni når våra säljare lättast på salj@futureitpartner.se