Professionell Säkerhet

vi hjälper våra kunder över hela Skåne att skapa en trygg känsla
-och en säker arbetsplats.

Bransch: Larm & säkerhet
Anställda: 30-40
Omsättning: 50+ MSEK

www.prosak.se

”kompetenta tekniker inom IT-säkerhet och infrastruktur”

VÅRT SAMARBETE

”Future IT Partner har tagit hand om vår IT sedan 2013. I början handlade det mest om mailkonton och arbetsenheter men allt efter utvecklingen gått framåt så har våra tjänster utökats.

Vår säkerhetsklassifiering som larmföretag kräver hög skyddsnivå och Future IT Partner har presenterat och levererat lösningar som passar vår verksamhets krav och funktionalitet. De har även mycket kompetenta tekniker inom IT-säkerhet och infrastruktur som vi kunnat bolla tankar och lösningar med för våra kunder.”

Henrik Karlsson
VD

 

OM PROFESSIONELL SÄKERHET

Våra nyckelord är Erfarenhet, Professionalism och
Kundfokus. Och det skall du alltid känna i kontakterna med oss på Professionell Säkerhet.

Från Helsingborg och Malmö hjälper vi våra kunder över hela Skåne att skapa en trygg känsla och en säker arbetsplats. Vår personal har många års branscherfarenhet vilket gör att vi kan hantera alla säkerhetsrelaterade problem som kunderna kan ställas inför.