SHAREPOINT

 Vi på Future IT Partner driftar våra tjänster i 3 hallar i Helsingborg.
Förutom serverdrift erbjuder vi tjänster inom nätverk, fiber, säkerhet och brandvägg.

 

Sharepoint

Chatta, ring, håll onlinemöten och samarbeta i realtid, oavsett om du arbetar på distans eller på plats. Få en integrerad lösning med Teams, OneDrive-molnlagring, Office-appar och avancerade säkerhetsalternativ. 

Vi bygger upp er Sharepointlösning med intranät och teamsintegration.

Skräddarsydda SharePoint-intranät: Vi designar och bygger intranät som är anpassade efter just era behov och arbetsflöden. Våra lösningar förbättrar kommunikationen, ökar samarbetet och centraliserar viktig information.

Teams-integrationer: Genom att integrera SharePoint med Microsoft Teams skapar vi en sömlös upplevelse där ni enkelt kan samarbeta, dela dokument och hålla möten – allt på en plats.

Användarvänlighet: Våra lösningar är intuitiva och lätta att använda, vilket minskar behovet av utbildning och gör att er personal snabbt kan börja dra nytta av de nya verktygen.

Säkerhet och regelefterlevnad: Vi ser till att era intranät och integrationer uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna och följer alla relevanta regelverk, så att ni kan arbeta tryggt och säkert.

N

Intranät

N

Teams

NYFIKNA PÅ VÅRA LÖSNINGAR INOM sharepoint ELLER ETT ANNAT OMRÅDE?