Hela produktionen samlad i ett system

Slipp investera i flera olika system för att få en helhet, hos oss får du allt du behöver i samma system.

✓ MPL
✓ MPS
✓ Tillverkningsorder
✓ Produktionstyrning
✓ Hel/Halvfabrikat
✓ Kassationsrapportering
✓ Tidrapportering
✓ Resursplanering
✓ Körplaner
✓ Dokument & Ritningar
✓ Batch/Serienummer
✓ Resursgrupper

Hur funkar det?

Orderstyrt

Kundorder

Kunden beställer en produkt och en order registreras i systemet.

3

Beredning

Om produkten inte tidigare tillverkats görs en beredning. En struktur byggs och en förkalkyl görs.

3

Tillverkningsorder

En tillverkningsorder skapas, om allt material finns börjar tillverkning annars skapas inköpsorder för saknat material.
3

Inleverans

Den färdiga produkten inlevereras till lagret.

3

Utleverans

Produkten levereras från lagret till kunden.

3

Faktura

Kund får faktura när utleverans genomförs.

Lagerstyrt

Lagersaldo

Orderingång eller prognoser skapar ett behov av tillverkning på grund av beställningspunkt/säkerhetslager.

3

Inleverans

Den färdiga produkten inlevereras till lagret.

MPL/MPS

Passar lika bra för den lilla verkstaden som för den större fabriken. Du kan analysera materialbehov, skapa inköp i rätt tid, planera operationer (resurser, kapacitet, beläggning). Stöd finns för både lagerstyrd och kundorderstyrd tillverkning; även extern tillverkning (Lego) hanteras.

Körplan

Vilka operationer behöver göras för vilka tillverkningsorder? Med en körplan ger systemet er svaret direkt, produktionen stämplar och påbörjar de olika operationerna och tidsåtgången rapporteras sedan tillbaka till produktionsledningen.

Spårbarhet

Ta hjälp av Pyramids inbyggda funktioner för spårbarhet i två nivåer. Följ individuella serienummer eller hela batcher. Oavsett om det är inköpt material eller utlevererade produkter så har ni full kontroll.

NYFIKNA PÅ VÅRA LÖSNINGAR FÖR PYRAMID
ELLER INOM ETT ANNAT OMRÅDE?

Tveka inte att kontakta oss! Ni når våra säljare lättast på salj@futureitpartner.se